Chính sách & quy định chung

QUY ĐỊNH CHUNG:

Khách hàng truy cập vào website của CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ, tức là đồng ý với các điều khoản này sau đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.

TRÁCH NHIM CA NGƯỜI S DNG:

Khi truy cập vào website này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp, những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập website hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

VỀ NỘI DUNG TRÊN TRANG WEBSITE:

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc. CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ và các bên liên quan không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên website này. Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự ưng thuận của CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ bằng văn bản.

VỀ BẢN QUYỀN

Chúng tôi là chủ bản quyền của website này. Việc chỉnh sửa trang, nội dung, và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ.

VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ như việc xác nhận đặt tour, khuyến mại qua email hoặc bưu điện. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài website của CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ.

VỀ VIỆC TẢI DỮ LIỆU

Nếu bạn tải về máy những hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì hình ảnh, dữ liệu tải sẽ thuộc bản quyền của CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ và cho phép bạn sử dụng. Bạn không được sở hữu những hình ảnh, dữ liệu đã tải mà chúng tôi không nhượng quyền cho bạn.

THAY ĐỔI NỘI DUNG:

Chúng tôi giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG KHÁC:

Mặc dù website này có thể được liên kết với những trang khác, chúng tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào website bạn phải hiểu và chấp nhận rằng CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với trang inbaobiphivu.com. và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.

ĐƯA THÔNG TIN TRÊN TRANG WEBSITE:

Bạn không được đưa lên (đặc biệt trong mục bình luận Dịch vụ), hoặc chuyển tải lên website tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ PHI VŨ và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang website không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên website.

LUẬT ÁP DỤNG:

Mọi hoạt động phát sinh từ website có thể sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam và Toà án Tp. Hồ Chí Minh. Và bạn phải đồng ý tuân theo các điều khoản riêng của các Toà án này.