In bao bì Phi Vũ
Sản xuất chai PET và hũ nhựa các loại